Odbiór i transport nieczystości ciekłych

Wykonujemy usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych, osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków, separatorów tłuszczu i transportu nieczystości ciekłych. Odbiór nieczystości odbywa się przy pomocy specjalistycznych samochodów asenizacyjnych o pojemnościach do 21 tys. litrów.

Pojemność do 21 tys. litrów

Specjalne samochody asenizacyjne

Ochrona środowiska