Wywóz nieczystości płynnych

    Wykonujemy usługi wywozu nieczystości płynnych zgromadzonych w zbiornikach bezodpływowych tzw. (szambach), przydomowych oczyszczalniach oraz toaletach. Posiadamy ogromne doświadczenie w serwisie każdego typu oczyszczalni ścieków, przepompowni i separatorów tłuszczu. Odbiór nieczystości odbywa się przy pomocy specjalistycznych samochodów asenizacyjnych o pojemnościach do 20 tys. litrów. Posiadamy wszelkie niezbędne pozwolenia, zgodne z obowiązującymi normami, uprawniające nas do wykonywania usługi wywozu nieczystości płynnych.


 TEL: 875683016